Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza do składania ofert na 2 stanowiska do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Programu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012” w roku 2017.