ZS CKU - KIG- porozumienie o współpracy

To już kolejne porozumienie o współpracy jakie Dyrekcja ZS CKU w Koninie  podpisuje, by  lepiej przygotować młodzież do aktywności na rynku społeczno – gospodarczym miasta i regionu.

25 maja, dyrektor ZS CKU – p. Krzysztof Pachciarz, podpisał porozumienie o współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą reprezentowaną przez prezesa –p. Romana Byczyka oraz wiceprezesa - p. Dariusza Gawrona.

Celem  porozumienia ma być w przyszłości przybliżenie młodzieży problemów funkcjonowania gospodarki, w tym głównie lokalnej, a także  kreowanie więzi uczniów – przyszłych absolwentów,  z pracodawcami oraz  kształtowanie u młodych ludzi   postaw przedsiębiorczych. Współpraca pomiędzy Konińską Izbą Gospodarczą a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie pozwoli na zaktywizowanie młodzieży do poszerzania własnych zainteresowań oraz doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłego zajęcia.

KIG,  w ramach współpracy z ZS CKU, przeprowadzi dla uczniów wykłady,  warsztaty i oraz szkolenia i  spotkani  z przedstawicielami pracodawców. Ponadto uczniowie ZS CKU będą mieli możliwość uczestnictwa w wybranych projektach organizowanych przez KIG - typu targi, wystawy czy  konferencje. Kolejna korzyść dla naszej młodzieży to fakt, iż KIG nawiąże współpracę z pracodawcami w celu zapewnienia uczniom klas  technikum z  ZSCKU – atrakcyjnych praktyk i możliwości  odbycia staży absolwenckich.