ZS CKU - Finał Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

17 listopada 2017r. spotkaniem z Panią Agnieszką Jąkalską – Kierownikiem Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koninie, zakończyliśmy realizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W ramach projektu, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła  uczniów, nauczycieli oraz przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstw to wspaniała okazja do promocji, a także do  nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła natomiast (w ZSCKU koordynatorem programu jest p.E.Walczak) miała możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania własnej  ścieżki edukacyjnej. W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się o obowiązkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem i związanym z tym  opłacaniem składek w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pani Kierownik przedstawiła również zmiany w płatnościach składek ZUS, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

To była bardzo ciekawa lekcja dla ucziów z klas technikum ekonomicznego.

AS