Uczniowie technikum ekonomicznego na konferencji „Bezpiecznie od startu”

15 listopada 2017r. młodzież z klasy III technikum ekonomicznego wzięła udział w konferencji pt. „Bezpiecznie od startu”, która odbyła się w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Współorganizatorami konferencji była Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku oraz Komenda Powiatowa Policji w Turku. 

Państwowa Inspekcja Pracy, we współpracy ze szkołami, prowadzi kampanię poświęconą młodym pracownikom rozpoczynającym pracę zawodową, w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Ma on na celu edukację młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie przyszłych pracowników o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy.

Młodzież miała okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w zautomatyzowanych i zrobotyzowanych firmach. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Turku zaprezentowali  pokaz ratownictwa drogowego. Z kolei funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Turku przedstawili  zawód policjanta jako służbę na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uczniom technikum  ekonomicznego  specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa uświadomili czyhające na młodych pracowników niebezpieczeństwa. Młodzież poznała również prawne aspekty ochrony swojej przyszłej pracy.

WB