SUKCES W KONKUSIE FOTOGRAFICZNO-HISTORYCZNYM

19 czerwca 2017 roku w muzeum w Gosławicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficzno-historycznego „Najstarszy przedmiot w moim domu” organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Koninie oraz koniński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Konkurs polegał na wykonaniu fotografii przedmiotu i sporządzeniu jego opisu wraz z historią rodzinną z nim związaną. Sukcesem swój udział w nim zakończyła uczennica klasy 2P Żaneta Szafarczyk, której praca „Moja pamiątka po dziadku” zdobyła wyróżnienie. Konkurs swym zasięgiem obejmował powiaty dawnego województwa konińskiego, a wpłynęło na niego 201 prac, reprezentujących, jak podkreślili jurorzy, bardzo wysoki poziom. Tym bardziej więc należy podkreślić sukces Żanety.

Gratulujemy!!!