Relacja z uroczystości zakończenia Konkursu 2017 „Pokaż piękno swojej okolicy”

Zakończyła się kolejna VII edycja Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy” na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego o ciekawych, a mało znanych zakątkach Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Konkurs prowadzono we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” i Oddziałem PTTK w Koninie. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki oraz Starosta Koniński Stanisław Bielik.

Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży. Uczniowie doskonalą umiejętności pracy zespołowej, mogą baczniej zwracać uwagę na piękno najbliższej okolicy, opisać ciekawe miejsca  i obiekty i zaprezentować opracowane materiały na forum klasy lub szkoły, a dzięki Konkursowi także szerszej publiczności. Do konkursu zgłosiło się 33 uczestników z 9 szkół. Prace konkursowe wykonało 25 uczestników z 7 szkół  z terenu Konina  i regionu konińskiego. Przygotowano 21 prac – w tym 9 prezentacji multimedialnych, 5 filmów oraz 3 przewodniki turystyczne.

Komisja Konkursowa ustaliła jako najlepsze następujące prace:

  1. w kategorii – FILM

              „Konin – moje miasto

                       autorzy: Agata Szymaniak, Olek Szymaniak, Martyna Gontarczyk

                 Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie

                                  Opiekun: mgr Małgorzata Klimek-Jaszczak

  1. w kategorii – PREZENTACJA MILTIMEDIALNA

                „Kleczew – wczoraj, dziś i jutro”

          autorzy: Cyprian Matecki, Jakub Michalak

                                 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

                                         Opiekun: mgr Małgorzata Sobecka

  1. w kategorii – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

„Żychlin i okolice – ciekawe obiekty, zabytki, miejsca”

                        autor: Sophie Strzelińska

                        Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie

                                 Opiekun: mgr Patrycja Szymczak

 

Wręczenie nagród, wyróżnień oraz dyplomów dla uczestników konkursu odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1. Podczas spotkania uczestnicy i goście mieli możliwość obejrzeć najlepsze  prace konkursowe. W uroczystości udział wzięli m.in.: Sebastian Łukaszewski – Wiceprezydent Miasta Konina, Stanisław Maciejewski – Wiceburmistrz Kleczewa, Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu z Urzęd Gminy Stare Miasto, Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie.

Nagrody główne ufundowali: Prezydent Miasta Konina, Starosta Koniński, Wójt Gminy Stare Miasto, Burmistrz Kleczewa. Wśród wielu nagród najciekawsze to: zegarki, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, dyski zewnętrzne do komputera, torby turystyczne, pentdrive, albumy, artykuły sportowe i inne. Różne fajne  nagrody, wyróżnienia oraz upominki przygotował Dyrektor ZS CKU z pomocą sponsorów – zaprzyjaźnionych firm i instytucji.

Podczas ceremonii wręczania nagród i dyplomów uczestnicy, goście i organizatorzy spotkali się przy kawie, herbacie i ciastkach. Podczas uroczystości zaprezentowano najciekawsze i nagrodzone prace konkursowe. Rozmowy uczestników i gości dotyczyły nie tylko tegorocznego konkursu, ale także przyszłości i propozycji związanych z następną edycją Konkursów o Koninie i regionie.   

Na zakończenie dyrektor Zespołu Szkół CKU Krzysztof Pachciarz pogratulował nagrodzonym i wyróżnionym, podziękował wszystkim uczestnikom, opiekunom i szkołom za zaangażowanie i udział oraz licznym sponsorom za wsparcie. Młodzieży i nauczycielom życzył udanych, wspaniałych wakacji.

Załącznik do relacji przedstawia wykaz wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac w tegorocznym konkursie.

 

Opracowanie: Jan Wawrzyniak  - wicedyrektor ZS CKU w Koninie