Próbny alarm pożarowy w naszej szkole

W dniu 21 listopada 2017 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy, w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z budynku szkoły.

Celem tych ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków- uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy  sprawnie opuścili budynek szkoły. Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, w których  priorytetem był brak paniki i  szybkość w opuszczaniu terenu zagrożenia oraz  pomaganie sobie  nawzajem.

Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki. Podkreślamy, iż takie alarmy próbne to bardzo ważne kwestie, które przygotowują nas do  odpowiedniego zachowania i  postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

JM