Młodzież na warsztatach psychologicznych w Kiekrzu

Klasy liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym i bezpieczeństwa wewnętrznego z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie w dniach 6-7 listopada 2017 r. uczestniczyły w warsztatach psychologicznych zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

Zasadniczym celem obozu w Kiekrzu było przygotowanie uczniów klas mundurowych do rekrutacji do służby w policji. Toteż warsztaty, prowadzone przez trenerów Wydziału Psychologów i Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Poznaniu, zawierały symulację rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją rekrutacyjną, wykład na temat sztuki autoprezentacji oraz zajęcia integracyjne ze studentami psychologii Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Ponadto przyszli kandydaci do służby w policji wysłuchali wykładu o społecznym zagrożeniu dla osób wstępujących w dorosłe życie (Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji) i uczestniczyli w warsztatach dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów bezpieczeństwa w ruchu drogowym zorganizowanym przez SKODA Auto Lab – Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa. Uczniowie mogli skorzystać z interaktywnych eksponatów, doświadczyć wielu, również tych niebezpiecznych , sytuacji drogowych , a także  zdobyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej współczesnej motoryzacji.