Konkurs Geograficzny

W dniu 23.11.2017 odbyła się w naszej szkole IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego. Był on zorganizowany  przy współpracy z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięło w nim udział 11 uczniów z klas: 1P i 3E.Uczestnicy  rozwiązywali  test konkursowy z zakresu znajomości geografii Polski i świata, a także pytań związanych z wykorzystaniem załączonej mapy. Pytania opisowe dotyczyły kraju lub regionu świata, do którego pojechałby uczeń gdyby miał nieograniczoną ilość czasu i pieniędzy. Konkurs przeprowadzony został przez panią Martę  Juszczak - Pigułę.

AS