KONKKURS HISTORYCZNY „KRĄG”

7 grudnia 2017 roku uczniowie z klas I BW, IL, 2P, 3P i 3BW zainaugurowali udział naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”. W tegorocznej XVII edycji młodzież zmierzyła się z testem dotyczącym historii Polski po 1945 roku oraz rozprawką na temat tradycji i zwyczajów naszego regionu. Tradycją konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu historii Polski i regionu. Podjęcie tematyki z najnowszej historii było dla uczniów nie lada wyzwaniem, ponieważ jest to okres szczególnie trudny i obfitujący w wydarzenia w dziejach naszego państwa. Na wyniki konkursu przyjdzie nam poczekać do marca 2018 roku.

AF