II miejsce naszych uczniów w etapie rejonowym XXV Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

W dniu 05.05.2017 r. , w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie odbył się etap rejonowy XXV Mistrzostw Pierwszej Pomocy. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasza drużyna zajęła II miejsce!

W skład drużyny wchodzili: Katarzyna Mijalska, Izabela Tomaszewska, Cezary Mejer, Damian Nowak oraz Mateusz Tomaszewski. Ratownicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i rozwiązywali test składający się z pytań dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wiedzy o ruchu PCK. W drugim etapie rywalizacji wykonywali ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie oraz udzielali pomocy upozorowanym poszkodowanym w wypadku.. Symulacja zdarzeń przebiegała w trudnych, ale realistycznych warunkach. Wśród zadań turniejowych były: zaopatrzenie złamań kości, ran oraz oparzeń, pierwsza pomoc przy porażeniu prądem, urazu kręgosłupa oraz zatrzymania akcji serca, opanowanie paniki, wezwanie policji i pogotowia.

Naszych uczniów do zawodów przygotowywali: Pan Jacek Marciniak, Pani Małgorzata Wawrzyniak oraz Pan Marek Graniczny.

JM