Fundusze europejskie dla młodych - wykład w ZS CKU

Informacje na temat funduszy europejskich dla młodych,  przedstawiła w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego - Pani  Monika Bielakowska – Kasznia  z Punktu  Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Wykład miał miejsce 6 czerwca 2017 roku. Słuchaczami była młodzież i absolwenci naszej szkoły. Zainteresowani, którzy wzięli udział w spotkaniu, mieli również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Tematem wykładu były dotacje i pożyczki oraz wnioski i biznes plany, będące warunkiem skorzystania ze środków zewnętrznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wykładowca przestawił również formy zabezpieczenia przy korzystaniu z form dofinansowania dla młodych przedsiębiorców.

AS