Danuta Olczak po raz drugi w murach ZSCKU

Po raz drugi mieliśmy okazję gościć w murach szkoły konińską poetkę - Danutę Olczak. Tematyka spotkania była niezwykle magiczna, bo dotyczyła... Aniołów. Nasza lokalna literatka  od dawna zajmuje się kolekcjonowaniem Aniołów, ma ich już  ponad 400. Jak sama stwierdziła lubi przebywać w ich towarzystwie i  to właśnie  od nich czerpie nowe pomysły na  tworzenia swoich wierszy. Podczas spotkania opowiedziała o doświadczeniach  podróżniczych, o pasji  fotografowania. Artystka posiada  setki zdjęć ze swoich  wypraw po świecie. Na spotkaniu uczniowie z klasy 2P, 2BW oraz 1L mieli okazję zaprezentować, we własnej interpretacji, wiersze Pani Danuty. Młodzież z  klas  2BW, 1L, i 2E miała też możliwość wyjawienia talentów w konkursie plastycznym, który dotyczył obrazowania  wierszy poetki  (uczniowie biorący  udział w konkursie plastycznym zostaną nagrodzeni książkami ufundowanymi przez  autorkę). 
Spotkanie zostało przygotowane przez bibliotekę szkolną.
 
DS