Apel z okazji Dnia Zwycięstwa

08 maja 2017r. delegacje ze wszystkich klas mundurowych uczestniczyły w Apelu z okazji Dnia Zwycięstwa. Uroczystość odbyła się na Placu Wolności w Koninie. Uroczystości rozpoczęły się od meldunku oraz okrzyku umundurowanej młodzieży :"czołem panie Prezydencie". Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe oraz orkiestra dęta KWB Konin. Byli także przedstawiciele organizacji kombatanckich, władze miasta, radni różnych szczebli, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, oświaty, młodzież. Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej, a następnie przez plac Wolności przemaszerowała defilada pododdziałów.
 
Głównym dowódcą 2 plutonów z naszej szkoły oraz oddziału musztry paradnej była Nikola Michalska z klasy IIP, klas policyjnych i bezpieczeństwa wewnętrznego była Alicja Bąkowska z klasy II BW, klasami technikalnymi - służba celna dowodziły: Anna Patrzykąt oraz Katarzyna Mijalska z klasy IIE.
 
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w uroczystości!!!
 
MN